Konsulttjänst inom medicinska njursjukdomar och internmedicin

 

”JAG JOBBAR SOM ÖVERLÄKARE MED MÅNGÅRIG ERFARENHET INOM INTERNMEDICIN OCH NJURMEDICIN.” – György Miszti

Arbetslivserfarenhet

01/12/2019 – PÅGÅENDE
KONSULTCHEF – BEMANNINGSLÄKARE INOM NJURMEDICIN OCH INTERNMEDICIN – PANNON APP AB

 • överläkare inom njurmedicin och internmedicin med arbetserfarenhet som bemanningsläkare sedan december 2019 i Kalmar (njursektion) och mars 2022 i Helsingborg (njursektion)
 • roterande arbete enl. njurschema mellan dialysmottagning (hemodialys och peritonealdialys), njursviktsmottagning och njurmottagning inkl. njurtransplanterade patienter (öppenvård) samt njurmedicinsk avdelning (slutenvård)
 • njurkonsult och dialysjour inkl helgjour och dialysberedskap
 • remissgranskare
 • handledning av läkarstudenter och underläkare på mottagningen resp. avdelningen

  16/01/2008 – 31/01/2023
  ÖVERLÄKARE INOM NJURMEDICIN OCH INTERNMEDICIN –  SPECIALISTMEDICINKLINIK, NU – SJUKVÅRDEN NÄL

  • överläkare inom njurmedicin och internmedicin
  • njurkonsult och dialysjour inkl helgjour och dialysberedskap, medicinbakjour samt husjour (medicinklinik)
  • remissgranskare
  • utökat medicinskt ansvar för njursviktsmottagning sedan 2012
  • ultraljudsledd temporär- och permanent centraldialyskateter (CDK) inläggning på dialysmottagningen
   inför hemodialys samt dialyskateterbyte med hjälp av metalledaren och borttagning av en temporär eller permanent centraldialyskateter (CDK)
  • individuell handledare för ST läkare mellan 2012 – 2022
  • grupphandledare för AT läkargrupp mellan 2016 – 2022
  • kandidatansvarig studierektor för läkarstudenter, VFU (verksamhetsförlagd utbildning via Göteborgs Universitet, läkarlinje) mellan vårtermin 2016 – vårtermin 2017
  • föreläsare inom njurmedicinska ämnen (läkarstudenter, AT- och ST läkarutbildning, samt fortbildning för specialistläkare inom internmedicin) mellan 2012 – 2022

  Ledarskapsförmåga

  Kandidatansvarig studierektor

  Studierektor för läkarstudenter, VFU (verksamhetsförlagd utbildning via Göteborgs Universitet,
  läkarlinje) mellan vårtermin 2016 – vårtermin 2017

  Handledare för AT- och ST läkare

  Grupphandledare för AT läkargrupp mellan 2016 – 2022
  Legitimerad individuell handledare för ST läkare inom internmedicin mellan 2012 – 2022 (kursintyg från 2012)

  Kontakta oss

  15 + 8 =